Co może, a czego nie może robić bank?

Z bankiem miał do czynienia prawdopodobnie kiedyś każdy z nas. Widzimy je wyrastające jak grzyby po deszczu na ulicach miast, obserwujemy kolejne reklamy zachęcające do skorzystania z oferty kredytowej czy oszczędnościowej. Banki nie są jednak tylko komercyjnymi przedsiębiorstwami, lecz także odgrywają znaczącą rolę w gospodarce, a ich czynności są ściśle określone przez prawo.

System bankowy w Polsce

System bankowy składa się z dwóch rodzajów instytucji. Pierwszy szczebel stanowi bank centralny, którego rolę w przypadku naszego kraju pełni Narodowy Bank Polski. Odpowiada on za prowadzenie polityki monetarnej państwa oraz nadzoruje działanie systemu bankowego.
Szczebel niżej znajdują się zaś banki komercyjne, które podlegają NBP. Są one skierowane do masowego klienta, zarówno indywidualnego, jak i biznesowego. W zależności od profilu działalności możemy wyróżnić je na banki uniwersalne, czyli takie, które w ramach swojej oferty mogą proponować wszystkie produkty dozwolonych prawem czynności bankowych (o których za chwilę) oraz banki wyspecjalizowane – np. sprzedające tylko kredyty, banki inwestycyjne czy samochodowe, a więc o zawężonym polu działalności.
Narodowy Bank Polski
Na fotografii: Narodowy Bank Polski. Zdjęcie pochodzi ze stock.adobe.com. Autor: MOZCO Mat Szymański

Jakie usługi może oferować bank?

Zgodnie z ustawą Prawo bankowe, instytucja tego typu ma ściśle określony katalog wykonywanych czynności, którego nie może przekroczyć. Czynności, których mogą się dopuszczać wyłącznie banki, to:
  • • przyjmowanie wkładów pieniężnych i prowadzenie dla nich rachunków,
  • • prowadzenie innych kont,
  • • udzielanie kredytów,
  • • udzielanie gwarancji, otwieranie akredytyw i potwierdzanie ich,
  • • emitowanie papierów wartościowych,
  • • przeprowadzanie rozliczeń.
Ponadto banki mogą np. udzielać pożyczek, przeprowadzać operacje wekslowe i czekowe, świadczyć usługi płatnicze, udzielać poręczeń, nabywać i zbywać wierzytelności czy przechowywać papiery wartościowe czy przedmioty. Prawo bankowe pozwala też instytucjom tego typu prowadzić czynności niezwiązane bezpośrednio z działalnością – np. oferować doradztwo finansowe czy certyfikować usługi za pomocą podpisu elektronicznego.
Warto też podkreślić, że banki mają duże znaczenie w poprawnym funkcjonowaniu gospodarki rynkowej. To w tych instytucjach podmioty niefinansowe mogą gromadzić nadwyżkę środków, a także móc zaciągnąć kredyt na finansowanie bieżącej działalności czy zrealizowanie określonej inwestycji.